FANDOM


Chương 2
Chap 2
Tựa Nhật
Tựa Romanji
Tựa Anh
Tựa Việt
Thông tin chung
Ngày phát hành 7 tháng 4, 2011
Tập 01
Độ dài
Chương thứ 02
Thuộc phần
Trang điều hướng
Chương trước
Chương 1
Chương sau
Chương 3
Chương 2 là chương thứ 2 của Atsuko Asano về series No. 6.

Thông tinSửa đổi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.