FANDOM


Chương 3
Chap 3
Tựa Nhật
Tựa Romanji
Tựa Anh
Tựa Việt
Thông tin chung
Ngày phát hành 9 tháng 6, 2011
Tập 01
Độ dài
Chương thứ 03
Thuộc phần
Trang điều hướng
Chương trước
Chương 2
Chương sau
TBA
Chương 3 là chương thứ 3 của Atsuko Asano về series No. 6

Thông tinSửa đổi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.