FANDOM


Hamlet
Hamlet
Tên Hamlet
Tên theo Kanji ハムレット
Tên theo Romanji Hamuretto
Thông tin khái quát
Chủng tộc Chuột
Giới tính Không rõ
Màu tóc Lông trắng
Thông tin chi tiết
Thông tin cá nhân
Tình trạng Còn sống
Xuất hiện lần đầu
Trong Anime Sự sống và cái chết
Chuyển âm
Hamlet là một trong những chú chuột của Nezumi. Shion đặt tên chú là Hamlet vì chú rất thích nghe cậu đọc quyển Hamlet, chú chuột cũng xuất hiện khi cậu đọc những cuốn sách khác của Shakespears.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.