FANDOM


  • ID Bracelet trong Anime
  • ID Card trong Manga

ID Card (Thẻ Nhận Dạng) lưu giữ mọi thông tin của người sở hữu. Nó còn dùng để theo dõi người sở hữu. Các cư dân có thể dùng nó để liên lạc với nhau, xem tin tức, đọc báo và còn nhiều tính năng khác nữa. No. 6 là thành phố duy nhất có những thiết bị này, bắt buộc người dân luôn phải mang theo bên mình.

Sự khác biệt giữa Anime và MangaSửa đổi

Trong anime, thẻ nhận dạng nhìn như một chiếc vòng tay, và tất cả cư dân No. 6 đều mang một chiếc như vậy. Họ có thể nói chuyện và gửi tin nhắn thông qua nó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.